آگهی های ویژه
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 63 متر مربع
مکان: رویای کیش
قیمت: هرمتر7/000/000تومان(پیشنهادی) تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 57 متر مربع
مکان: فاز3نوبنباد
قیمت: توافقی تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 55 متر مربع
مکان: فاز3نوبنباد
قیمت: توافقی تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 55 متر مربع
مکان: فاز3نوبنباد
قیمت: توافقی تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 72 متر مربع
مکان: فاز3صدف
قیمت: هرمتر3/800/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 150 متر مربع
مکان: فاز4صدف
قیمت: هرمتر7/600/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 130 متر مربع
مکان: فاز1صدف
قیمت: هرمتر7/500/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 131 متر مربع
مکان: برج دیپلمات
قیمت: هرمتر11/000/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 40 متر مربع
مکان: فاز2صدف
قیمت: توافقی تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 130 متر مربع
مکان: شهرآفتاب
قیمت: توافقی تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 80 متر مربع
مکان: فاز4صدف
اجاره: 2/400/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 95 متر مربع
مکان: فاز4صدف
اجاره: 2/500/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 91 متر مربع
مکان: دامون دریا
اجاره: 3/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 70 متر مربع
مکان: فاز3صدف
اجاره: 2/300/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 150 متر مربع
مکان: دهکده ساحلی
اجاره: 1/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 80 متر مربع
مکان: فاز4صدف
اجاره: 2/500/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 360 متر مربع
مکان: آناهیتا
اجاره: 12/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 57 متر مربع
مکان: شهرآفتاب
اجاره: 2/300/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 90 متر مربع
مکان: فاز2صدف
اجاره: 2/400/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 68 متر مربع
مکان: خانه گستر
اجاره: 2/300/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: متر مربع
زیربنا: متر مربع
مکان: فاز4صدف
رهن: 200/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: متر مربع
زیربنا: 91 متر مربع
مکان: مجتمع گلف
رهن: 130/000/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: متر مربع
زیربنا: 60 متر مربع
مکان: برج طلایی
رهن: 130/000/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: متر مربع
زیربنا: 167 متر مربع
مکان: مجتمع کرانه
رهن: 450/000/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: متر مربع
زیربنا: 140 متر مربع
مکان: دهکده ساحلی
رهن: 150/000/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: 270 متر مربع
امکانات: 3طبقه
مکان: گلدیس
اجاره: 12/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: 3000 متر مربع
امکانات: 100متراداری-50مترسوییت
مکان: شهرک کارگاهی
اجاره: 10/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: 124 متر مربع
امکانات: 3خط تلفن-فرنیش
مکان: بعدازبهکیش
اجاره: تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: 172 متر مربع
امکانات: 4خط تلفن-دیدکامل جزیره
مکان: بعدازبهکیش
اجاره: تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: 115 متر مربع
امکانات:
مکان: گلدیس
اجاره: 3/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
فروش زمین
متراژ: 423 متر مربع
کاربری: زمین-ویلایی
مکان: چالوس
قیمت: هرمتر1/100/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 63 متر مربع
مکان: رویای کیش
قیمت: هرمتر7/000/000تومان(پیشنهادی) تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 57 متر مربع
مکان: فاز3نوبنباد
قیمت: توافقی تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 55 متر مربع
مکان: فاز3نوبنباد
قیمت: توافقی تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 55 متر مربع
مکان: فاز3نوبنباد
قیمت: توافقی تومان
جزئیات بیشتر
فروش ملک
متراژ: متر مربع
زیربنا: 72 متر مربع
مکان: فاز3صدف
قیمت: هرمتر3/800/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 80 متر مربع
مکان: فاز4صدف
اجاره: 2/400/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 95 متر مربع
مکان: فاز4صدف
اجاره: 2/500/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 91 متر مربع
مکان: دامون دریا
اجاره: 3/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 70 متر مربع
مکان: فاز3صدف
اجاره: 2/300/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: متر مربع
زیربنا: 150 متر مربع
مکان: دهکده ساحلی
اجاره: 1/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: متر مربع
زیربنا: متر مربع
مکان: فاز4صدف
رهن: 200/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: متر مربع
زیربنا: 91 متر مربع
مکان: مجتمع گلف
رهن: 130/000/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: متر مربع
زیربنا: 60 متر مربع
مکان: برج طلایی
رهن: 130/000/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: متر مربع
زیربنا: 167 متر مربع
مکان: مجتمع کرانه
رهن: 450/000/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: متر مربع
زیربنا: 140 متر مربع
مکان: دهکده ساحلی
رهن: 150/000/000تومان تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: 270 متر مربع
امکانات: 3طبقه
مکان: گلدیس
قیمت: 12/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: 3000 متر مربع
امکانات: 100متراداری-50مترسوییت
مکان: شهرک کارگاهی
قیمت: 10/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: 124 متر مربع
امکانات: 3خط تلفن-فرنیش
مکان: بعدازبهکیش
قیمت: تومان
جزئیات بیشتر
رهن کامل
متراژ: 172 متر مربع
امکانات: 4خط تلفن-دیدکامل جزیره
مکان: بعدازبهکیش
قیمت: تومان
جزئیات بیشتر
رهن واجاره
متراژ: 115 متر مربع
امکانات:
مکان: گلدیس
قیمت: 3/000/000 تومان
جزئیات بیشتر
 


صفحه نخست  /  آپارتمان اجاره ای / آپارتمان فروشی  /  واحد تجاری/خدماتی فروشیواحد تجاری/خدماتی اجاره ایرهن  منزل مسکونی / زمین فروشی  /  تماس با ما

کلیه حقوق این سایت متعلق به املاک پژواک کیش می باشد.